Sven Knutsson
Sven Knutsson

Sven Knutsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven.Knutsson@ltu.se
0920-493312
F1036 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

Tjäle, tjällossning, permafrost, snömekenik

Vattenkraftdammar; inre erosion, stabilitet

Gruvdammar; Mekaniska egenskaper, stabilitet

Erosion och erosionsprocesser

Mekaniska egenskaper hos grovkornigt material

Nyttjande av industriella restprodukter

Muddring och hantering av muddermassor

Pågående projekt

"Sustainable Management Of Contaminated Sediments" (SMOCS) finansierat av EU Östersjöprogram.

"Snö och Is" finansierat av EU:s mål 2 program

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC); http://www.svc.nu/

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Computational Fluid Dynamics Simulation Model of Sediment Deposition in a Storage Reservoir Subject to Water Withdrawal (2020)

Ezz-Aldeen. M, Al-Ansari. N, Knutsson. S, Laue. J
Water, Vol. 12, nr. 4
Artikel i tidskrift

A numerical study of pumping effects on flow velocity distributions in Mosul Dam reservoir using the HEC‐RAS model (2020)

Mohammad. M, Al-Ansari. N, Knutsson. S, Laue. J
Lakes & Reservoirs, Vol. 25, nr. 1, s. 72-83
Artikel i tidskrift

Assessment of groundwater vulnerability to pollution using two different vulnerability models in Halabja-Saidsadiq Basin, Iraq (2020)

Abdullah. T, Ali. S, Al-Ansari. N, Knutsson. S
Groundwater for Sustainable Development, Vol. 10
Artikel, forskningsöversikt

Briefing (2020)

Common laboratory procedures to prepare and cure stabilised soil specimens: a short review
Al-Jabban. W, Laue. J, Knutsson. S, Al-Ansari. N
Ingår i: Geotechnical Research
Artikel i tidskrift

Dam Safety and Dams Hazards (2020)

Adamo. N, Al-Ansari. N, Sissakian. V, Laue. J, Knutsson. S
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol. 10, nr. 6, s. 23-40

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Impact of Drilling in Embankment Dams (2012)

A Comparative study between Water Powered DTH Hammer Drilling Technology and Hydraulic Top Hammer Drills
Riechers. J
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, Examensarbete, minst 30 hp