Hoppa till innehållet

Invigning av VR-studio

Publicerad: 16 mars 2017

Idag invigdes Virtual Reality Lab på Luleå tekniska universitet med pressvisning och näringsliv. VR-studion kommer att bli ett kraftfullt verktyg för visualiseringar och presentationer och kommer att användas av både forskare och studenter. I studion går det att skapa virtuella miljöer för till exempel stadsplanering och gruvforskning.

– VR-studion ger forskare och studenter möjlighet att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna virtuella miljöer, som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Interaktiva funktioner och 3D-teknik gör det möjligt att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling och byggnation, säger universitetslektor Gustav Jansson, en av de ansvariga för planeringen av studiobygget.

Inom gruvforskning kan VR-tekniken till exempel visualisera malmkroppar och visa var man lämpligast placerar nya borrhål. Vid prospektering kan tekniken öka förståelsen för var nya malmkroppar kan finnas.

Virtual Reality Lab kommer även att användas i projektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, som inleds till våren och kommer att pågå under tre år. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor, där EU står för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

VR-studion är finansierad med medel från SIP STRIM / Vinnova, Kempestiftelserna och Luleå tekniska universitets labbfond. VR-studion kommer att kunna hyras av externa aktörer för VR-tillämpningar, workshops, möten och presentationer.

I media

Tobias Bauer

Bauer, Tobias - Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Rum: F934 - Luleå»

Taggar