Hoppa till innehållet
Emelie Bjurström, civilingenjörsprogrammet i arkitektur med inriktning mot husbyggnad. Foto: Emelie Bjurström
Emelie Bjurström, civilingenjörsprogrammet i arkitektur med inriktning mot husbyggnad. Foto: Emelie Bjurström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Student i fokus: Emelie Bjurström

Publicerad: 7 maj 2021

Möt Emelie Bjurström som just nu läser sin sista termin på civilingenjörsprogrammet i arkitektur med inriktning mot husbyggnad.

Emelies intresse för att skapa geometriska modeller med hjälp av data och parametrar byggdes upp under kurserna CAD och VR, Datorstödd projektering och Utvecklingsprojekt Bygg.

Student i fokus: Emelie Bjurström

I sitt pågående examensarbete tillämpar hon teknik inom generativ design vid projektering av påbyggnationer. Datorernas beräkningskapacitet tas till vara för att stödja utformning och skapa mångtalet varianter med hjälp av algoritmeter. Arbetsmetoden möjliggör även att användaren kan utföra analysera och utvärdera data i utformningen vid ett tidigt skede av designprocessen. Arbetet syftar till att undersöka hur generativ kan vara till stöd vid utformning av påbyggnationer med lågt klimatavtryck.

Student i fokus: Emelie Bjurström

Examensarbetet utförs som en del av forskningsprojektet Timber on Top där målet är att samla och sprida kunskap om hållbara påbyggnationer och träkonstruktioner. Nyttan med att förstå och kunna tillämpa generativ design vid tidig projektering förväntas kunna ge större medvetenhet kring utformning och materialval för ett hållbart resultat. Emelie skriver sitt examensarbete i samarbete med Tyréns.