Hoppa till innehållet
SBN Forskarskola - Postgraduate Studies CENE

Välkommen till en högklassig forskningsmiljö

Det tar vanligtvis fyra till fem år att gå en forskarutbildning där man skriven en doktorsavhandling och erhåller en doktorsexamen. Studierna bedrivs individuellt i nära samarbete med en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.

Under studietiden ska studenten tillägna sig kunskaper och färdigheter genom bland annat framgångsrikt genomförda kurser och genom att bedriva egen forskning, både enskilt och i samarbete med andra forskare. För både kurser och forskning har varje forskningsämne vid Luleå tekniska universitet tagit fram en kursplan som bestämmer ramverket med utgångspunkt i högskoleförordningen. Lärandemål som uttryckligen nämns i högskoleförordningen tolkas och implementeras i studentens individuella studieplan.

Samarbetet mellan handledare och student samt balansen mellan kurs- och forskningsarbetet och osäkerheterna kring ett forskningsprojekts framgång leder till en rad risker. Risken för misslyckande minimeras dock om studenten är väl förberedd, utrustad med lämplig kunskap och relevanta verktyg för att genomföra studierna. Att arbeta fokuserat och med rätt verktyg och metoder redan från början är väsentligt för att nå målen med studierna i tid.

Förutom dialogen med handledare/student är erfarenhetsutbyte med andra doktorander ett viktigt sätt att förstå hur saker fungerar, diskutera alla typer av frågor och undvika fallgropar. Universitetet och institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser kommer att hjälpa till med arrangemang för samverkan mellan doktoranderna. Introduktionen syftar till att ge antagna doktorander viktiga kunskaper, metoder och verktyg för att lyckas i forskarutbildningen.

Nine who graduated from the department’s research school 2021
Nio tog examen från institutionens forskarskola 2021

Den 18 och 23 juni tog nio doktorander från olika forskningsämnen inom SBN examen från institutionens forskarskola. Efter ett år med kurser presenterade de sin väg till doktorsavhandlingen vid ett gemensamt seminarium.

Lale Andreas, Roshanak Vadoodi, Glacialle Tiu, Mathilda Norell, Henrik Eriksson, Alexander Jimenez,  Foto: Richard Renberg
SBN forskarskola december 2019

On November 13 and 29, 12 PhD students from different research subjects within CENE graduated from the department’s research school. After a year of small courses, they presented their road to the PhD thesis at a joint seminar.

SBN forskarskola juni 2019
SBN forskarskola juni 2019

On June 5 th, eight PhD students from different research subjects within CENE graduated from the department's research school. After a year of different small courses, they presented their plans for dissertation work at a joint seminar.

SBN Forskarskola 2018 Foto: Richard Renberg
SBN forskarskola sept 2018

Den 13 september 2018 blev ytterligare 6 doktorander från olika forskningsämnen inom SBN klara med institutionens forskarskola. Efter ett år med olika små kurser presenterade de sina planer för avhandlingsarbetet på ett gemensamt slutseminarium.

SBN forskarskola 2018.  Foto: Richard Renberg
SBN forskarskola feb 2018

Den 27 februari blev 6 doktorander från olika forskningsämnen inom SBN klara med institutionens forskarskola. Efter ett år med olika små kurser presenterade de sina planer för avhandlingsarbetet på ett gemensamt slutseminarium.

Foto: R Renberg
SBN forskarskola juni 2017

Den 1 juni blev 17 doktorander från olika forskningsämnen inom SBN klara med institutionens forskarskola.