Hoppa till innehållet

Arbetsgruppen för utveckling av forskarutbildningen

Arbetsgruppen för utveckling av forskarutbildningen, i dagligt tal forskarutbildningsgruppen.

Forskarutbildningsgruppen ska vara ett stöd för institutionens doktorander, handledare och övriga anställda i arbetet med att förbättra forskarutbildningen. Detta ska ske genom att lyssna på förbättringsförslag samt underlätta och bidra till deras implementering, men också genom att ta egna initiativ.

Forskarutbildningsgruppen ska i dialog med och tillsammans med främst doktorander och handledare

  • skapa och organisera mötesplatser och seminarier kring förbättringsarbete i forskarutbildningen
  • skapa, utveckla och använda mätsystem som visar effekter av vidtagna åtgärder
  • bidra till en större öppenhet i frågor kring forskarutbildningen
  • bidra till att skapa förbättringsåtgärder och underlätta deras implementering
  • stimulera utvecklandet av fler och bättre genomförda doktorandkurser

Kontaktpersoner

Andrea Luciani

Andrea Luciani, Universitetslektor, Postdoc

Telefon: 0920-493949
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anneli Engström

Anneli Engström, Utbildningsadministratör

Telefon: 0920-491616
Organisation: Verksamhetsnära stöd SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Fredrik Ljunggren

Fredrik Ljunggren, Professor

Telefon: 0920-491286
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Gabriel Sabau,

Telefon: 0920-493524
Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Josefine Enman

Josefine Enman, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0920-491267
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lale Andreas

Lale Andreas, Biträdande professor

Telefon: 0920-492262
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Marcus Sandberg

Marcus Sandberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493072
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rasoul Nilforoush

Rasoul Nilforoush, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492912
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Saeed Chehreh Chelgani

Saeed Chehreh Chelgani, Biträdande professor

Telefon: 0920-491494
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Savka Dineva

Savka Dineva, Professor

Telefon: 0920-493214
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Thorkild Maack Rasmussen

Thorkild Maack Rasmussen, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-493413
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser