Hoppa till innehållet

Forsknings- och innovationsområden vid SBN

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet, och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet.

Attraktivt samhällsbyggande
Attraktivt samhälls-byggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Framtidens gruvor
Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Förnybar energi
Förnybar energi

Förnybar energi utvecklar möjliggörandet av ett samhälle som använder naturens ändliga resurser på ett hållbart sätt, vilket möjliggör ett hälsosamt och vitalt liv för nuvarande och kommande generationer

Gränsöverskridande konst
Gränsöverskridande konst och teknik

Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner.

Hållbara transporter
Hållbara transporter

Hållbara transporter omfattar forskning och innovation för attraktiva, kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar anpassade efter samhällets behov.

SUN förstasida
SUN – Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

SUN skapar en excellensmiljö för mångvetenskaplig forskning om nyttjandet av naturresurser och de hållbarhetsutmaningar och möjligheter som finns kopplade till detta.

Kretskort
Forsknings- och innovationsområden vid LTU

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet.