Lina Hällström
Lina Hällström

Lina Hällström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geokemi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
lina.hallstrom@ltu.se
0920-493543
F835A Luleå

Genom att kombinera geokemi med mineralogi studeras högtekologiskt kritiska ämnens förekomst, mobilitet, transport och fastläggning i och från historiskt gruvavfall till ytvatten nedströms. Främst studeras beryllium, fluor och wolfram men ett flertal andra ämnen är också av intresse så som Bi, Ge, In, Sn. Resultaten ska leda till att skapa en hållbar miljö inom gruvindustrin i takt med att dessa ämnen ökar i samhället i och med omställningen pga klimatförändringar. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A simple model for evaluating isotopic (18O, 2H and 87Sr/86Sr) mixing calculations of mine (2020)

Impacted surface waters
Salifu. M, Hällström. L, Aiglsperger. T, Mörth. C, Alakangas. L
Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 232
Artikel i tidskrift

Scheelite weathering and tungsten (W) mobility in historical oxidic-sulfidic skarn tailings at Yxsjöberg, Sweden (2020)

Hällström. L, Alakangas. L, Martinsson. O
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 27, nr. 6, s. 6180-6192
Artikel i tidskrift

Geochemical characterization of W, Cu and F skarn tailings at Yxsjöberg, Sweden (2018)

Hällström. L, Alakangas. L, Martinsson. O
Journal of Geochemical Exploration, Vol. 194, s. 266-279
Konferensbidrag

Metal Release from Acidic and Near-Neutral pH-Conditions in Historical W, Cu and F Skarn Tailings at Yxsjöberg, Sweden (2018)

Hällström. L, Alakangas. L, Martinsson. O
Ingår i: 11th ICARD | IMWA | WISA MWD 2018 Conference, Risk to Opportunity, s. 351-356, 2018