Youen Pericault
Youen Pericault

Youen Pericault

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
youen.pericault@ltu.se
0920-493528
R220 Luleå

Youens forskning fokuserar på distributionsnät för avloppsvatten, dricksvatten och värmeförsörjning i kallt klimat. Han studerar för närvarande en innovativ lösning som består av en gemensam installation av vatten, avlopp och fjärde generationens fjärrvärmerör i ett enda grunt dike. På detta sätt kan värmen från fjärrvärmerören användas för att förhindra att avlopps- och vattenrör fryser under vintern. Lösningen har potentialen att kraftigt minska kostnader för byggnation och underhåll för dessa anläggningar jämfört med traditionella, djupgrävda rörsystem. Hans arbete syftar till att utveckla kunskap och tekniska verktyg för val, utförande och förvaltning av systemet. Youens första forskningsaktivitet är utredning av systemets värmebeteende med hjälp av numerisk modellering och temperaturövervakning av en fallstudie i Kiruna. Hans andra forskningsaktivitet är en hållbarhetsutvärdering av lösningen med hänsyn till livscykelkostnader, miljöpåverkan, sociokulturella aspekter samt teknisk funktion. Jämförelse görs med andra distributionssystem för avlopp, vatten och värme i kallt klimat. Youens tredje forskningsaktivitet är utvärdering av olika underhålls- och renoveringsstrategier för systemets livscykel med hjälp av asset management-metoder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Correcting for the impact of past coordination on the estimation of pipe cohorts survival functions (2019)

Pericault. Y, Bruaset. S, Ugarelli. R, Viklander. M, Hedström. A
Paper presented at : 9th International Conference on Sewer Processes & Networks, Aalborg Denmark, August 27-30 2019
Artikel i tidskrift

Expansion of Sewer, Water and District Heating Networks in Cold Climate Regions (2018)

an Integrated Sustainability Assessment
Pericault. Y, Kärrman. E, Viklander. M, Hedström. A
Sustainability, Vol. 10, nr. 10
Artikel i tidskrift

A novel freeze protection strategy for shallow buried sewer pipes (2017)

temperature modelling and field investigation
Pericault. Y, Risberg. M, Vesterlund. M, Viklander. M, Hedström. A
Water Science and Technology, Vol. 76, nr. 2, s. 294-301