Hoppa till innehållet

Institutionen för system- och rymdteknik

Vi bedriver världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och tillämpad profil. Våra forskningsämnen befinner sig inom områdena rymdteknik, signaler och system, datavetenskap, inbyggda system och industriell elektronik.

Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, datateknik, tillämpad AI eller rymdteknik. Vi har också utbildningar inom bland annat datorspelprogrammering, systemvetenskap och digital tjänsteutveckling. Därtill har vi flera internationella masterutbildningar, till exempel inom rymd och informationssäkerhet.

Campus i Skellefteå.
Digitaliseringsprojekt skapar unik energilösning

Vinnova har beviljat projektet ”Digital stadsutveckling - campus Skellefteå” där Luleå tekniska universitet samverkar med ABB, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. I projektet kommer man att bygga ett energy management-system för att ta sig an utmaningen att i tid och rum flytta effektbehov på en geografisk plats och på så vis nyttja infrastrukturen effektivare och mera resurssnålt.

Cybersäkerhet
Forskningssatsning på cybersäkerhet

I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat, ökar också hoten mot de it-system vi bygger upp. För att kunna bidra med ytterligare kompetens och fler lösningar på de här samhällsutmaningarna, satsar Luleå tekniska universitet på mer forskning inom området cybersäkerhet.

Borderless Cooperation
Borderless Cooperation

Interreg Nord has together with Interreg Botnia-Atlantica produced a book to show the breadth of the cross-border projects and the strength that will work together.

Självgående drönare ska göra farligt gruvarbete

Visionen är att i framtidens gruvor ska maskiner göra allt jobb, men det kräver en viktig pusselbit – något annat som effektivt och självständigt kan utföra farliga arbetsuppgifter.

Bild av ett jordklot, Luleå tekniska universitet
Fortsatt rymdinnovation

Projektet RIT2021 får en fortsättning. Syftet är fortsatt att stödja samverkande innovation genom tillämpad forskning, utökade labb- och testanläggningar och affärsutveckling för små och medelstora företag.

ProcessIT Innovations
Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Process IT Innovations

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson blir ny ordförande för centrumbildningen Process IT Innovations. Hon ser fram emot att främja regionens innovationskraft inom basindustrin.

Institutionen för system- och rymdteknik

Luleå tekniska universitet
Postadress: 971 87 Luleå
Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön
Telefon: 0920-49 10 00

I Skellefteå
Luleå tekniska universitet
Postadress: 931 87 Skellefteå
Besöksadress: Forskargatan 1
Telefon: 0910-58 53 00

I Kiruna
Luleå tekniska universitet
Postadress: Box 848, 981 28 Kiruna
Besöksadress: Rymdcampus, Bengt Hultqvists väg 1
Telefon: 0920-49 10 00