Institutionen för system- och rymdteknik

Världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och tillämpad profil.

Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, datateknik eller rymdteknik eller till systemvetare. Vi driver även flera internationella Mastersutbildningar inom Erasmus Mundussamarbetet.

På Institutionen för system- och rymdteknik arbetar 160 personer varav 60 är doktorander och 55 lärare och forskare. Du hittar oss i A-huset på universitetsområdet i Luleå, på Rymdcampus i Kiruna och på universitetsområdet i Skellefteå.

Institutionen för system- och rymdteknik

Telefon
0920 - 49 10 00
Telefon
0910 - 58 53 00
Telefon
0920 - 49 10 00
Besöksadress
Universitetsområdet, Porsön
Besöksadress
Forskargatan 1
Besöksadress
Rymdcampus, E10
Postadress
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Postadress
Luleå tekniska universitet
931 87 Skellefteå
Postadress
Luleå tekniska universitet
Box 812, 981 28 Kiruna