Institutionen för system- och rymdteknik

Vi bedriver världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och tillämpad profil.

Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, datateknik eller rymdteknik eller till systemvetare. Vi driver även flera internationella Mastersutbildningar inom Erasmus Mundussamarbetet.

Institutionen för system- och rymdteknik

Luleå tekniska universitet
Postadress: 971 87 Luleå
Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön
Telefon: 0920-49 10 00

I Skellefteå
Luleå tekniska universitet
Postadress: 931 87 Skellefteå
Besöksadress: Forskargatan 1
Telefon: 0910-58 53 00

I Kiruna
Luleå tekniska universitet
Postadress: Box 848, 981 28 Kiruna
Besöksadress: Rymdcampus, E10
Telefon: 0920-49 10 00