Hoppa till innehållet
Proocess IT Innovation
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arbetar för svensk EU-nod

Publicerad: 6 oktober 2020

Process IT Innovations är tillsammans med systerorganisationen Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) initiativtagare till arbetet att bli en nationell kandidat till EDIH – European digital innovation hubs.

Programmet för ett digitalt Europa är en del i EU-kommissionens kommande långtidsbudget och syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa. Inom ramen för programmet ska ett nätverk av europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) etableras från och med 2021 och framåt. Tanken är att dessa hubbar ska ha en central roll vid implementeringen av programmet och fungera som tillgängliggörare av de senaste digitala teknikerna, inklusive AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

– Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och även inom offentlig sektor. Huvudfokus ligger på en ökad digitalisering i företag – framförallt de små och medelstora, berättar Pär Erik Martinsson, vd på Process IT Innovations.

Svenska hubbar

Enligt EU-kommissionen kan en EDIH vara mångfacetterad och bestå av flera organisationer som samarbetar, men den kan också vara begränsad vad gäller antalet involverade aktörer och smalt specialiserad. Fler EDIH är tänkta att tillkomma efter 2021 och planen är att det efter några år kommer att finnas mellan 130 och 260 EDIH i nätverket. I Sverige förväntas fyra till åtta EDIH finansieras genom programmet för ett digitalt Europa.

EU-kommissionen menar att det ska finnas inriktningar som kompletterar varandra i det europeiska nätverket och förväntar sig att medlemsländerna samarbetar med varandra samt med regionerna. Process IT Innovations kandiderar tillsammans med Automation Region (Vinnova VinnVäxt) och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA).

– De tre aktörerna har stora likheter och utgör tillsammans en stor del av det svenska innovationssystem inom det valda tematiska området IndTech, som lite förenklat är tekniken som gör industrin smart, säger Pär Erik Martinsson.

Peter Wallin från PiiA menar att ansökan om att bli en EDIH är en viktig satsning:

– PiiA arbetar idag för en starkare svensk processindustri med hjälp av forskning, utveckling och innovation av svensk IndTech. Tillsammans kan vi bygga en stark hub som stärker svenska bolags intressen på en europeisk arena. Det är också en chans att tillsammans med andra europeiska länder skapa en gemensam plattform och samarbeten som stärker industrin, säger han.

Även Catarina Berglund från Automation Region ser stora möjligheter med EDIH:

– Vi ser en enorm potential i att genom den här satsningen ytterligare stärka och fördjupa samverkan mellan våra aktörer, samt att möjliggöra enklare vägar för stöd till finansiering när små-och medelstora företag ska ställa om, säger Catarina Berglund från AR.

Vinnova kommer att utvärdera de inkomna förslagen och skicka en lista med kandidater till Europeiska Kommissionen innan oktobers utgång.

Arbetet med att bli en svensk EU-nod sker inom ramarna för projektet Applied AI DIH North, www.aidih.se vars mål att etablera en Europeisk Digital Innovations Hub med en huvudsaklig profil mot processindustrin.

Kontakt

Pär-Erik Martinsson, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-493637
Organisation: Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik