dcbild

Datacenter och moln

Initiativet handlar om att bygga en världsledande miljö för gröna och resurseffektiva datacenter och moln.

Norra Sverige är inte bara en plats för goda driftsförhållanden för datacenter. Det är också en plats för utveckling av ny teknik och lösningar inom datacenter och moln. Luleå tekniska universitet har en kultur av industriell samverkan och starka forskargrupper som arbetar inom områden av betydelse för datacenter och molnföretag. Regionen är också mycket företagsvänlig, med många innovativa IT-företag. Industri och akademi i kombination genererar och lockar välutbildad IT-personal. Dessutom är en ny och unik experimentell miljö för datacenterforskning nu på väg att byggas. Baserat på dessa unika egenskaper jobbar regionen för att bli en global pionjär när det gäller hur man gör datacenter grönare, smartare och mer resurseffektiva.

På dessa sidor kan du läsa mer om vad som görs på LTU och i regionen inom datacenter och molnområdet vad det gäller forskning, utbildning, experimentella miljöer och samverkan. Det finns även information om vem du ska kontakta om du har frågor eller om du vill vara med och bidra.

Välkommen att delta!