Hoppa till innehållet

LäsLust

LäsLust är en läsfrämjande applikation utformad av barn och ungdomar.

Syfte och mål

Projektet syftar till att motverka brister i utbudet av digitala hjälpmedel för barn och ungdomar i lässvårigheter. Unikt med projektet är att barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är med och utformar bilder och berättelser som sedan programmeras till läsfrämjande digitala verktyg. Ett mål är att öka funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet i samhällsutvecklingen för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning genom en gratis applikation och spel som skall främja läslust och bidra till bättre läsförmåga och därmed ökad delaktighet.

Förväntade effekter och resultat

Applikationen LäsLust kommer att användas aktivt i undervisningen på särskolan där den direkt når den tilltänkta målgruppen. Den kommer också att finnas tillgänglig för gratis nedladdning och för demonstration och användning på stadsbiblioteket i skaparytan som är en fysisk yta dedikerad till digitala verktyg för att främja delaktighet och läslust. Den förväntade effekten är ökat läsintresse hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med lässvårigheter, och därmed förbättrade möjligheter till delaktighet i samhället där läskunnighet är så centralt.

Material och resurser

Spelet, manual för att skapa nytt innehåll och nya uppdrag, samt all kod och resurser finns tillgängliga genom LTU-Box.

Kontakt

Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor, Meriterad lärare

Telefon: 0920-493177
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik