Hoppa till innehållet
Campus i Skellefteå.

Digitaliseringsprojekt skapar unik energilösning

Publicerad: 10 augusti 2022

Vinnova har beviljat projektet ”Digital stadsutveckling - campus Skellefteå” där Luleå tekniska universitet samverkar med ABB, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. I projektet kommer man att bygga ett energy management-system för att ta sig an utmaningen att i tid och rum flytta effektbehov på en geografisk plats och på så vis nyttja infrastrukturen effektivare och mera resurssnålt.

Campus Skellefteå kommer att utgöra demonstratormiljö som både inkluderar befintligt fastighetsbestånd och det nya Arctic Center Of Energy (ACE) -huset som planeras att byggas intill Skellefteå älv mellan biblioteket och Campushallen.

– Projektet kommer pågå i tre år och vi kommer bland annat att jobba med flexibla lösningar som batterilagring för att energioptimera i de befintliga bestånden, säger Karl Andersson som är professor i distribuerade datasystem vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Projektet kommer att fokusera på att energiproducenter och användare ska få ut mer av energin genom att frångå beräkning med årgångsgenomsnitt, som man använder sig av i vanliga fall, eftersom förbrukningen kan skilja sig mycket i stunden. I stället ska man bryta ner beräkningarna till att mäta timme för timme. Det kan hjälpa att minska klimatpåverkan, kostnad och ge en effektivare användning av både energi och elnät.  

– Med avancerad digitalisering av hela värdekedjan, artificiell intelligens och lösningar för smarta energilager i form av batterier alternativt vätgas möjliggörs förflyttning av denna energianvändning i tid, står det i ansökan som skickats till Vinnova.

Huvudbyggnaden i projektet kommer att byggas på Campus, och använda sig av energi som ”skrapats ihop” från omgivande byggnader. En AI kommer att ge information om behov och tillgänglighet. Den kommer även använda simuleringar för att beräkna hur väl energivärden följer de verkliga värdena. Förhoppningarna är att tekniken i framtiden ska kunna användas i stadsdelar där energibrist varit ett hinder för vidare utveckling.

Digital stadsutveckling
Så här kommer den nya planerade byggnaden att se ut. Den kommer bland annat inrymma Arctic Center Of Energy. Foto: Bild från förstudie
Karl Andersson

Andersson, Karl - Professor, Dekan

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0910-585364