EISLAB – vår forskning

EISLAB står värd för två forskningsämnen, Industriell elektronik och Inbyggda system. Dessa två forskningsämnen har vi valt att dela in i fem forskningsområden: Sensorsystem, Elektronikdesign, Inbäddad EMC, Elektronikproduktion och EIS arkitektur.

EISLAB bidrar till industri och företag i deras strävan att utveckla nya och lönsamma produkter. Detta åstadkoms bland annat genom att kanalisera forskningsresultat till företagens egna forsknings- och utvecklingsorganisationer.

Exempel på forskningsprojekt vid EISLAB:

  • Nya sensor- och kontrollsystem för processindustrin (pappersmassa och papper, gruvor och stål)
  • Innovationer för förbättrad säkerhet och integritet för äldre och för handikappade
  • Bättre navigationssystem för bilar, lastbilar och rullstolar
  • Avancerad teknologi för biltestning (CASTT)
  • Sensorer och kommunikationssystem för intelligenta vägar (iRoad)
  • System för sjukvård på distans (CMTF)
  • Utveckling och testning av ny teknologi för automatisering