Gustav Grund Pihlgren
Gustav Grund Pihlgren

Gustav Grund Pihlgren

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
gustav.pihlgren@ltu.se
A3570 Luleå

Gustav Grund Pihlgren är doktorand i Maskininlärning vid LTU. Hans område är Feature Learning och skapandet av meningsfulla represenationer i djupa nätverk. För närvarande arbetar han med Perceptual Loss.

Forskningsintressen

  • Maskininlärning
  • Feature Learning
  • Reinforcement Learning
  • Neurovetenskap
  • Kognitionsvetenskap

Publikationer

Konferensbidrag

Subword Semantic Hashing for Intent Classification on Small Datasets (2019)

Shridhar. K, Dash. A, Sahu. A, Grund Pihlgren. G, Alonso. P, Pondenkandath. V, et al.
Ingår i: 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2019