Hoppa till innehållet

Lyckat projekt med fjärrstyrt lastfordon i gruva

Publicerad: 24 januari 2018

Fjärrstyrda tunga lastfordon ska göra gruvbrytning såväl säkrare som mer effektiv. Projektet WROOMM har nått sitt slut och forskarna vid Luleå tekniska universitet har tagit ett steg närmare visionen om den autonoma gruvan.

Syftet med projektet WROOMM, Wireless and Remote Operation of Mobile Machines, har varit att utveckla konceptlösningar för fjärrstyrd lastning i gruvor med stora hjullastare och fjärrövervakning av sådana maskiner. Projektet har nu nått sin slutstation och projektdeltagarna, bland andra Boliden, Volvo CE, ABB, Oryx och Rise Sics Västerås, kan summera tre års forskning.

Forskarna vid Luleå tekniska universitet, inom forskningsämnena industriell elektronik och distribuerade datorsystem, har framför allt fokuserat på frågeställningar som rör lastautomation, kommunikation och vilka utmaningar som finns för den fjärrstyrande operatören.

– Ett bekymmer med fjärrstyrning är den trådlösa kommunikationen, framför allt för att åstadkomma tillräckligt bra videoåterkoppling. Vi har till exempel stött på många praktiska problem med att få wifi att fungera för fjärrstyrningen, säger Ulf Bodin, biträdande professor i distribuerade datorsystem.

Återskapa verkligheten

En annan utmaning har varit att lösa problem som uppstår hos fjärroperatören. Att utföra svåra operationer med en maskin med begränsad återkoppling när det gäller skakningar, ljud och syn ställer stora krav på operatören.

– Det går inte att exakt återskapa all den återkoppling som man får sittandes i maskinen, och även om det gick så vill man inte göra det. Om vi skulle återskapa samma kraftiga skakningar och höga ljud som uppstår i maskinen återskapar vi en dålig arbetsmiljö, säger Ulf Bodin.

– Du tappar närvaro när du inte sitter i maskinen. Därför har vi behövt fundera mycket kring vilka automationsfunktioner eller förarstödsfunktioner som behövs för just fjärrstyrda maskiner. Att få bild, rörelse och ljud återkopplade över ett nät och teknik som presenteras vid en kontrollstation blir inte riktigt samma sak som att uppleva det på riktig.

Fördelar med fjärrstyrning

Och det finns flera fördelar med att fjärrstyra fordon under jord. Med hjälp av fjärrstyrda hjullastare kan lastning påbörjas direkt efter sprängning. Man behöver alltså inte vänta på att gruvorterna ska ventileras för att personal ska kunna arbeta under jord.

För den enskilde medarbetaren kan det också innebära tydliga vinster i form av bättre arbetsmiljö och bättre ergonomiska förutsättningar.

Arbetet med fjärrstyrning mot autonoma entreprenadmaskiner kommer att fortsätta i projektet SALM – ett FFI-projekt där universitetet samverkar med Volvo CE. 

Taggar