Hoppa till innehållet
Daniel Innala Ahlmark, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Daniel Innala Ahlmark, Luleå tekniska universitet, som disputerar i industriell elektronik. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Unik lasernavigator hjälper synskadade

Publicerad: 30 maj 2016

En lasernavigator som kompletterar den vita käppen och hjälper synskadade att orientera sig. Doktoranden Daniel Innala Ahlmarks presenterar en unik lösning på hur synskadade kan hitta och uppleva riktning och avstånd i sin omgivning.

Det finns redan flera olika varianter av navigatorer för synskadade ute på marknaden. Att med hjälp av navigator orientera sig genom att hitta ett objekt och få reda på avstånd och riktning till detsamma, är i sig inget nytt. Ett svårlöst dilemma har dock varit hur informationen om var och hur långt bort objektet befinner sig når den synskadade. Den vanligaste lösningen är att ett ljud talar om för den synskadade att ett objekt finns i närheten. Oftast fungerar det ungefär som en backsensor på en bil: ju närmare objektet desto mer intensiv ljudsignal.

– Men som synskadad behöver du rikta din uppmärksamhet mot massor av olika ljud. Att hantera ytterligare ett kan därför förvirra, säger Daniel Innala Ahlmark.  

Bestämma avstånd – hitta objekt

Den unika lösning som Daniel Innala Ahlmark tagit fram utgår från proprioception, det vill säga människans förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas positioner. När du håller i lasernavigatorn mäts avståndet från den till din kropp med hjälp av ultraljud. Det avståndet avgör sedan hur långt lasern mäter framåt. Det är precis som att hålla i en vit käpp; sträcker du ut armen når du längre.

– Vi har valt att dela upp lasernavigatorns funktion i två steg; avstånd och hitta objekt. Först ställer du in avståndet, sen hittar du objektet. På navigatorn finns en vibrator på vilken du placerar ett finger och när du riktar lasern mot ett objekt inom det inställda avståndet, vibrerar vibratorn.

Under arbetet med lasernavigatorn har Daniel Innala Ahlmark använt sig av kvalitativa analyser. Han har gjort tester både inomhus och utomhus då synskadade fått prova verktyget.

– Testerna har varit otroligt viktiga. Före testerna hade vi en föreställning om hur navigatorn skulle fungera, men sedan bidrog testpersonerna till stora principiella förändringar, säger Kalevi Hyyppä, professor emeritus och Daniel Innala Ahlmarks handledare.

– Ska man lyckas skapa en navigator som fungerar är det extra viktigt att kunna lyssna. Och när man skiftar från att se navigatorn som en extra lång vit käpp till just ett navigeringshjälpmedel, ser man möjligheterna.

Patent och fortsatt utvckling

Navigatorns tekniska lösning har patentsökts och förhoppningen är att den ska fortsätta utvecklas, inte minst med avseende på storlek och tyngd.

– På sikt ska den bli mindre och smidigare, den ska kunna ligga i fickan tills den behövs, säger Daniel Innala Ahlmark.

– Navigatorn ska användas som ett komplement till den vita käppen och fungera som en extra trygghet. Om jag till exempel går utmed en trottoarkant och plötsligt tappar bort den, kan jag ta fram navigatorn, söka upp ett bekant objekt och orientera mig.

I media

Taggar