Space science

Avdelningen för rymdteknik

Publicerad: 7 mars 2011

Avdelningen bedriver utbildning och forskning inom områdena rymdteknik, rymd- och atmosfärsvetenskap.

Avdelningen erbjuder civilingenjörsprogram och flera masterprogram. Hos oss får studenter omfattande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom rymdteknik, rymdfysik och atmosfärsfysik.

Utbildningarna samarbetar med flera av Sveriges främsta rymdaktörer som Institutet för rymdfysik, EISCAT Scientific Association, och SSC vilket ger en inblick i svensk och internationell rymdforskning samt möjligheter att delta i satellit-, raket-, och höghöjdsballongprojekt.

Avdelningens forskningsgrupp studerar atmosfär och klimatsystem med hjälp av satellitinstrument. Forskningen bedrivs inom fyra områden: strålningsbalans, luftfuktighet och moln, nya satellitsensorer och in-situ mätningar av molnens mikrofysik.

Miljön på rymdcampus är utpräglat internationell med studenter och forskare från alla kontinenter.