Hoppa till innehållet

Forskning och innovation för starkare Europa

Publicerad: 8 mars 2021

Den prestigefyllda utbildningssatsningen UNIVERSEH får en forsknings- och innovationsdimension genom projektet Beyond UNIVERSEH. Luleå tekniska universitet ska leda arbetet med en tvärvetenskaplig roadmap och vision kring framtidens rymdforskning.

– UNIVERSEH, vårt Europauniversitet, ger oss stora möjligheter till internationell samverkan inom utbildning och nu också forskning. Även om de deltagande universiteten särskilt kommer att samverka inom rymdområdet, så öppnar UNIVERSEH för större mer generella möjligheter inom europeiskt utbildningssamarbete, säger Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Jonas Ekman, som projektleder Beyond UNIVERSEH för universitetets räkning, håller med och poängterar betydelsen av det nätverk som skapas inom ramarna för båda projekten.

– Det här steget ger våra forskare en naturlig kontaktyta med UNIVERSEH:s konsortium. Det skapas synergieffekter som på sikt stärker Luleå tekniska universitets roll som universitet i Europa, och som självklar samarbetspartner till företag och industrier relaterade till rymden, säger Jonas Ekman.

Tvärvetenskaplig samverkan

Syftet med Beyond UNIVERSEH är att skapa tvärvetenskapliga samverkansytor och att definiera en roadmap för konsortiets rymdforskning de kommande åren. Parterna inom UNIVERSEH-alliansen ska bilda ett hållbart och integrerat forsknings- och innovationsnätverk och identifiera behov – både inom rådande och framtida samhällsutmaningar – som rymdrelaterad forskning skulle kunna lösa.

– Rymden är i fokus men ansatsen är multidisciplinär. Det finns otroligt många ämnesområden som angränsar och är relevanta, till exempel materialforskning, samhällsvetenskap, jordobservation och robotik för att nämna några, säger Jonas Ekman och får medhåll av Pär Weihed:  

– Absolut, alla universitetets forskningsämnen bör se det här som en möjlighet. Från universitetsledningens sida ser vi gärna att samarbetet breddas till fler forsknings- och utbildningsområden.

Stärkt position i Europa

Luleå tekniska universitet leder ett av projektets arbetspaket: att utveckla en forskningsagenda för 2035 och en vision för 2050. Målet är att såväl forskningsagenda som vision ska påverka beslutsfattare, industriella aktörer och det övergripande policyarbetet i Europa.

– En stor del av arbetet handlar om att kartlägga vem som gör vad och vilka forskningsområden och samarbeten som finns representerade inom UNIVERSEH-alliansen. Efter det kan vi dra nytta av varandra och sikta framåt. För Luleå tekniska universitet blir det en logisk fortsättning för att upprätthålla vår position som Sveriges rymduniversitet.

Kontakt

Jonas Ekman

Jonas Ekman, Professor tillika ämnesföreträdare, Professor

Telefon: 0920-492828
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik