Hoppa till innehållet

Nya rön om asteroidernas historia

Publicerad: 25 maj 2021

Asteroider kan vara mer porösa än man tidigare trott. In-situ-mätningar på asteroiden Ryugu visar att en blandning av material med olika porositet har sitt ursprung på olika platser, möjligen i olika delar av en större planetkropp. – Vårt resultat kan bidra till framtida tekniska lösningar för att avleda asteroider från jorden, säger Axel Hagermann, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Rönen om Ryugus komposition presenteras i en artikel i Nature Astronomy och Axel Hagermann är en av artikelförfattarna. Forskningen är gjord inom ramen för rymduppdraget Hayabusa2 som drivs av den japanska statliga rymdorganisationen JAXA. Hayabusa2 är en satellit som fört tillbaka asteroidprover till jorden, i detta fall alltså prover från asteroiden Ryugu. Med hjälp av värmekameror har forskarna har också undersökt asteroiden på plats i rymden. Då visade det sig överraskande att porositeten inte överensstämde med de meteoriter som hittills kopplades ihop med denna typ av asteroid. Observationerna tyder på att Ryugu har en variation i porositet vilket innebär att materialen har upplevt olika temperaturer och tryck.

– Vi tror att Ryugu innehåller en blandning av material med olika porositet, vilket innebär att materialen har sitt ursprung på olika platser, möjligen i olika delar av en större planetkropp. Planetkroppen har förstörts av en sammanstötning och spillrorna bildade asteroiden Ryugu, förklarar Axel Hagermann.

– Även om asteroider, eller åtminstone den här asteroiden, kan se kemiskt homogena ut är de snarare högar av spillror med skräp från olika platser.

Likt tidskapslar

Asteroider är av stor betydelse för utforskandet av rymden. Det finns gott om dem, de är relativt enkla att nå fram till och de kan innehålla sällsynta element och material som till exempel kan vara användbara för att göra drivmedel för rymduppdrag. Asteroider är också effektiva tidskapslar och kan berätta om jordens tidiga historia. De flesta av dem består av bergfragment i olika storlekar, fragment som tros vara rester från solsystemets tidiga dagar. Efter att ha analyserat ytan på Ryugu drar forskarna slutsatsen att asteroider som Ryugu sannolikt inte är upphov till primitiva meteoriter, de skulle helt enkelt brinna upp när de inträder i jordens atmosfär.

– Det innebär att materialet vi tog tillbaka från Ryugu troligen är något annat än primitivt material i sin ursprungliga form, säger Axel Hagermann.

Säkrare framtid

Rönen kan också komma att få betydelse för hur vi uppskattar hur mycket skada en asteroid kan åstadkomma om den träffar jorden. Enkelt uttryckt förutses potentiell skada utifrån massa och hastighet. Eftersom vi inte kan mäta massa hos en asteroid används storlek som en måttstock på  uppskattad skadeverkan, 30 meter i diameter anses vara en tröskel för betydande skada. En 30 meter stor boll av solid basalt och ett 30 meter stort löst sammansatt kluster av poröst material, kommer bete sig olika vid mötet med vår atmosfär eller i mötet med jorden.

– Jag vill helst inte spekulera. Men det är dock tydligt att vi inte enbart kan förhålla oss till asteroidens storlek för att förutse potentiell skada. Vi behöver behandla det här problemet på ett mer nyanserat sätt, säger Axel Hagermann.

– När allt kommer omkring är asteroiden Ryugu mestadels tom och observationen att asteroidernas porositet är högre än förväntat kan bidra till framtida tekniska lösningar för att avleda asteroider från jorden.