Centrum för långsiktigt digitalt bevarande

LDB-centrum (Centrum för långsiktigt digitalt bevarande) är ett kompetenscentrum som arbetar med konkreta metoder för arkivering och återskapande av digitalt material. Vi strävar efter att skapa direkt nytta för våra samarbetspartners.

LDB-centrum arbetar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med sina partners och uppdragsgivare. Verksamheten styrs av parternas behov. Vi har för avsikt att utöka antalet parter inom gemensamma och kostnadseffektiva projekt för att lösa gemensamma problem.

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017