En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport

Publicerad: 15 april 2015

Statens servicecenter (SSC) och Riksarkivet har tagit fram en gemensam delrapport som har skickats till regeringen den 28 februari 2015. I rapporten föreslås att projektet går vidare med kravställning och upphandling av den framtida e-arkivlösningen som kommer att förvaltas av SSC.

Rapporten finns tillgänglig via SSC:s webbplats, se länk nedan.