Förstudie e-tjänster

Publicerad: 16 september 2013

I juli överlämnade Statens servicecenter en förstudie avseende myndigheternas efterfrågan av effektiva e-tjänster för diarium och arkivering till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Statens servicecenter och Riksarkivet samverkar för att säkerställa att Riksarkivets kravspecifikationer stämmer överens med de e-tjänster Statens servicecenter kan utveckla för e-diarium och e-arkiv. Krav som också är avstämda med E-delegationens arbete. Förstudien kan laddas ner via länken nedan.