Förstudie från Digisam

Publicerad: 25 augusti 2014

Digitalt bevarande – Hur ser läget ut? Vad behövs i framtiden?

I augusti 2014 presenterade Digsam resultaten från den förstudie som man har drivit under senaste året.

Via länken nedan finns information om förstudien inklusive en länk till rapporten med namnet "Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner - nulägesanalys och framtida behov".