Gemensamt e-arkiv

Publicerad: 1 september 2014

Regeringen har gett Statens servicecenter i uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Tjänsten för e-arkiv ska göra det enklare och billigare för myndigheter att skaffa ett e-arkiv, men också bidra till ökad öppenhet och tillgång till information om den statliga förvaltningen.