LDB-dag i Stockholm

Publicerad: 26 februari 2015

Presentation av projekten DURAARK och ForgetIT för anställda på Riksarkivet och Kungliga biblioteket under en LDB-dag i Stockholm den 6 februari 2015.

Hamid Rofoogaran (bilden) presenterade DURAARK-projektet för anställda på Riksarkivet och Kungliga biblioteket under en LDB-dag i Stockholm den 6 februari 2015.

Förutom detta presenterades även vårt andra EU-projket ForgetIT av Göran Lindqvist.