PSI-direktivet

Publicerad: 19 augusti 2015

Public Sector Information (PSI), kan översättas till ”offentliga data”.

Vad är PSI-direktivet?

I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar) och varje del av sådant innehåll”.

Denna typ av data är inte nödvändigtvis fri att använda hursomhelst utan kan finnas tillgänglig mot betalning, med inskränkningar för vidareutnyttjande mm.

Genom den ändring i direktivet, som trädde ikraft den 1 juli, har myndigheter fått ökade krav på sig att informera om villkoren för vidareutnyttjande av sina handlingar. Varje myndighet ska publicera förteckningar av information som kan vidareutnyttjas.