Vidareutnyttjande av information - om PSI och öppna data

Publicerad: 27 augusti 2015

E-delegationen skriver i sin "Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information": Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor. Syftet är att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service till privatpersoner och företag. Det kan också genom utveckling av nya tjänster bidra till ekonomisk tillväxt. Läs mer via länken nedan.