Vidareutnyttjande av offentlig information

Publicerad: 23 april 2015

Regeringen har överlämnat en proposition om vidareutnyttjande av offentlig information

Den data som samlas in och framställs av myndigheter kan ofta användas av andra aktörer i samhället. Regeringens proposition innebär att fler aktörer ska kunna dra nytta av informationen som ska kunna ligga till grund för exempelvis nya tjänster, applikationer och produkter.