eARD SIP-generator

Publicerad: 3 maj 2013

Som en del i eARD har LDB-centrum arbetat med att skapa en prototyp för ett inleveranssystem enligt de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS) för paketstruktur. Målet var att skapa en mjukvara som stödjer och underlättar för producenten vid skapandet av ett inleveranspaket.

2013-05-27: Testdokument SIP Generator

Läs mer under Pågående projekt / eARD