Hoppa till innehållet
CISS
Borderless Cooperation
Borderless Cooperation

Interreg Nord has together with Interreg Botnia-Atlantica produced a book to show the breadth of the cross-border projects and the strength that will work together.

Vad är darknet?

Olagliga affärer och hemliga forum – darknet förknippas inte sällan med försäljning av droger och vapen samt med ljusskygga individer. Men vad är sant och vad är falskt? Häng med när vi reder ut myter och missförstånd!

Instance_lab
Instance Lab

Instance lab has been established since 2018, as part of the Master program in Information Security with great success and recognition. The Lab has since evolved into a more dynamic platform that can serve not only education within Information Security, but a platform with an adaptable application layer for creating the possibility to change application domains feasible for specific need for any firm, organization or scenario at any given time.

Säkerhet, lås, jordglob, data Foto: Pixabay
CyberSecurity Awareness - Insights from ENISA

During this event we will stress that cybersecurity and awareness, doesn’t necessarily have to be costly for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) to implement and maintain. The event is open and free for everyone who registers. The focus will be on SMEs.

#CyberNorth

CyberNorth 2021 arrangerades som ett onlineevent den 28 september. Bland de 60 deltagarna fanns representanter från myndigheter, företag och IT-konsulter. CyberNorth erbjöd en intressant förmiddag med talare som gav oss nya insikter och bättre kunskap om cybersäkerhet. Eventet hade i år fokus på utmaningarna med sammankoppling av informationsteknologi och operativ teknik. CyberNorth arrangerades i år i samarbete med Interreg Nord projektet Cynic, Vinnova och PiiA-Processindustriell IT och Automation genom projektet UNDIS.

Martin Lundgren
Martin Lundgren om senaste IT-kraschen

Vi får allt oftare höra nyheter som påminner oss om hur sårbart vårt digitala samhälle är. Senast orsakade en omfattande krasch i Region Norrbottens IT-system stora problem för alla sjukhus och hälsocentraler. Lokalpressen rapporterade om att bokade besök ställdes in. Martin Lundgren, forskare och ansvarig för informationssystemprogrammet, intervjuades i egenskap av expert inom informationssäkerhet.

Martin Lundgren, Luleå tekniska universitet
Nya möjligheter med Cybernode

Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, CiSS, har blivit medlem i Cybernode: den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet. – Att få vara med och sätta agendan för svenska satsningar inom cybersäkerhet blir en stor tillgång för CiSS, säger Martin Lundgren, universitetslektor i informationssystem.

De tävlande studenterna i Cyber Challenge
Framgång i tävling om cybersäkerhet

Luleå tekniska universitet nådde en semifinalplats i Cyber Challenge, en tävling arrangerad av Försvarshögskolan. De tävlande studenterna, som alla läser masterprogrammet i informationssäkerhet, fick lösa fiktiva scenarion utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv.

Cybersecurity Higher Education
Masterprogram i informationssäkerhet

Första svenska programmet listat i Cybersecurity Higher Education Database