Hoppa till innehållet

Nyheter från CDT
Vimotek
Utveckling av datorseende för omloppsbanor

Luleå tekniska universitets forskare inom Robotik och AI har inlett ett samarbete med Luleåföretaget Vimotek med målet att utveckla AI-algoritmer för datorseende som kommer att förbättra satelliters styrning i omloppsbana.

AI beslut
Digital lunchföreläsning: AI & beslutsfattande

Inspireras av Polarbröds resa inom digitalisering och få en kortare föreläsning inom området.

Skogen AI
Nytt AI-samarbete ska avgränsa skogsbestånd

Luleå tekniska universitets forskare inom AI och maskininlärning har inlett ett samarbete med Bodenföretaget Dianthus med målet att förbättra och vidareutveckla deras AI-baserade metod för att automatiskt kunna avgränsa skogsbestånd.

Campus i Skellefteå.
Digitaliseringsprojekt skapar unik energilösning

Vinnova har beviljat projektet ”Digital stadsutveckling - campus Skellefteå” där Luleå tekniska universitet samverkar med ABB, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. I projektet kommer man att bygga ett energy management-system för att ta sig an utmaningen att i tid och rum flytta effektbehov på en geografisk plats och på så vis nyttja infrastrukturen effektivare och mera resurssnålt.