Disputation i distribuerade datorsystem – Raihan Ul Islam

10 jun. 2020, 10:00 - 11:30
Skellefteå , Auditorium A
Publicerad: 12 maj 2020

Namn:    
Raihan Ul Islam

Ämne:     
Distribuerade datorsystem 

Avhandling:
An Improved Belief Rule-Based Expert System with an Enhanced Learning Mechanism

Opponent:   
Professor Christian Becker, University
of Mannheim

Ordförande:    
Docent Karl Andersson, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet