Disputation i reglerteknik – Anas Wasill Ata’a Al-Hashimi

7 maj. 2018, 09:00 - 11:00
Luleå , E632
Publicerad: 28 mars 2018

Namn:    
Anas Wasill Ata’a Al-Hashimi

Ämne:     
Reglerteknik

Avhandling:
Statistiska metoder för kalibrering av sensorer

Opponent:   
Professor Johan Sjöberg, Chalmers tekniska högskola

Ordförande:    
Professor Thomas Gustafsson, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet