Hoppa till innehållet
Cybersäkerhet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningssatsning på cybersäkerhet

Publicerad: 1 juli 2022

I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat, ökar också hoten mot de it-system vi bygger upp. För att kunna bidra med ytterligare kompetens och fler lösningar på de här samhällsutmaningarna, satsar Luleå tekniska universitet på mer forskning inom området cybersäkerhet.

– Universitetet har redan idag utbildning och forskning inom informationssäkerhet och cybersäkerhet, det här blir ett naturligt steg för att ytterligare stärka dessa områden, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– Ett nytt ämne innebär nya rekryteringar av forskare och lärare och det ger goda möjligheter till samverkan såväl inom som utanför universitetet. Det är angeläget då vikten av ny kunskap och erfarenhet inom cybersäkerhet är centralt för fler och fler verksamheter och branscher. 

Uppkopplade risker

Allt fler funktioner kopplas upp mot internet. I hemmet är såväl bilen som tvättmaskinen uppkopplad, i övriga samhället allt från affärers kassasystem och fabrikens produktionslinjer till kritiska infrastrukturer såsom el- och vattensystem. Teknikutvecklingen går snabbt och den höga digitaliseringstakten innebär inte sällan sårbara system och antalet cyberattacker mot företag och myndigheter blir allt fler. En del attacker syftar till att störa tjänster eller förstöra information, andra syftar till att kontrollera ett system eller samla in känslig information. I princip finns det en risk för cyberattack för all information som kopplas upp mot ett nätverk.

För att kunna intensifiera sin forskning inom det här ämnesområdet startar Luleå tekniska universitet ett nytt forskningsämne, cybersäkerhet. Forskningsfokus kommer att vara på metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till Internet. Dessa system kan spänna från små sensorer som skickar data över internet till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning samt tillhörande system för datalagring och databearbetning.

– Vi måste tänka säkerhet runt alla våra system, från fysisk åtkomst till fysiska objekt med informations-och kommunikationsteknologi till våra back-end system, säger Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem.

– Illasinnade personer kan nå de här systemen från vilken plats som helt i världen, de kan släcka ner elnät, låsa kommunala systemfunktioner och därmed stoppa samhällsfunktioner, störa produktionssystem inom industrin och stjäla information som kan vara skadlig för individ och samhälle.

Viktig samverkan

Luleå tekniska universitet driver sedan tidigare Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Inom ramen för den centrumbildningen har universitetet skapat viktiga kontaktytor gentemot myndigheter och företag i regionen.

– Den digitala infrastrukturen har blivit en avgörande del av en fungerande välfärd, samtidigt som det råder stor brist på den kompetens som krävs för att skydda den mot angrepp. För Skellefteå kommun har samarbetet med akademin länge varit en framgångsfaktor för att öka vår omställningsförmåga och cybersäkerhet har blivit ett allt viktigare område, säger Michael Carlberg Lax, strategiskt digitaliseringsansvarig på Skellefteå kommun. 

Kontakt

Christer Åhlund

Christer Åhlund, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0910-585331
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik