Administrativ chef

Maria Öberg

Öberg, Maria - Administrativ chef

Organisation: VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491018

Controller

Ulrika Berglund

Berglund, Ulrika - Controller

Organisation: VSS SRT, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491697

Institutionsadministratörer

Eva Marcusson

Marcusson, Eva - Institutionsadministratör

Organisation: VSS SRT, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491053
Karin Lindebrant

Lindebrant, Karin - Institutionsadministratör

Organisation: VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492988

Ekonomer

Jessica Brändholm

Brändholm, Jessica - Ekonom

Organisation: VSS SRT, Datavetenskap, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493021
Emma Edberg

Edberg, Emma - Ekonom

Organisation: VSS SRT, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492582
Sanna Hagenlöv

Hagenlöv, Sanna - Ekonom, Föräldraledig

Organisation: VSS SRT, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd

Hansen, Elisabeth - Ekonom, Ekonom

Organisation: VSS Pool , VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493062
Erika Klasson

Klasson, Erika - Ekonom

Organisation: VSS SRT, EISLAB, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491441
Emma Nyström

Nyström, Emma - Ekonom

Organisation: VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491579

Sundberg, Cecilia - Ekonom

Organisation: VSS TVM, VSS TVM Projektekonomer, VSS SRT, VSS Pool , Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491817

Ekonomiadministratör

Monica Björnfot

Björnfot, Monica - Ekonomiadministratör, Ekonomiadministratör

Organisation: VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493504

Utbildningsadministratörer

Johanna Gramner

Gramner, Johanna - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SRT, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492452
Christina Hedman

Hedman, Christina - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SRT, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491794
Carina Nilsson

Nilsson, Carina - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493052
Karin Sandqvist

Sandqvist, Karin - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491624
Anette Snällfot-Brändström

Snällfot-Brändström, Anette - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SRT, Studentservice, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0980-67542
Rum: 1123 - Kiruna»
Maria Winnebäck

Winnebäck, Maria - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS SRT, Studentservice, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0980-67543
Rum: 1124 - Kiruna»

Tekniksamordnare

Andreas Nilsson

Nilsson, Andreas - Tekniksamordnare

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493333

Kommunikatör

Alfredsson, Linda - Kommunikatör, SRT

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491927