Toppbild - kontakta

Kontakta oss på Datavetenskap

Data- och systemvetenskap

Professor/ tf. ämnesföreträdare
Tero Päivärinta

Professor
Helena Karasti

Biträdande Professor
Dan Harnesk

Universitetslektor
Devinder Thapa
Jörgen Nilsson
 

Doktorand
Sarfraz Iqbal
Frode Randers

Forskningsingenjör 1:e
Todd Booth
Heidi Hartikainen
Margarita Korenkova

Universitetsadjunkt
Ingemar Andersson
Svante Edzen
Lars Furberg
Harriet Nilsson


Kommunikations- och beräkningssystem

Professor / Ämnesföreträdare
Valeriy Vyatkin

Docent
Evgeny Osipov

Universitetslektor
Fredrik Bengtsson
Ulf Bodin
Jingsen Chen
Håkan Jonsson
Johan Nordlander
Olov Schelén

Doktorand
Rabiullah Khattak
Laurynas Riliskis


Distribuerade datorsystem

Professor/ ämnesföreträdare
Christer Åhlund

Professor
Peter Parnes

Gästprofessor
Chris Nugent
Arkady Zaslavsky

Biträdande professor
Kåre Synnes

Universitetslektor
Karl Andersson
Robert Brännström
Johannes Hirche
Patrik Holmlund
Kåre Synnes

Doktorand
Andrey Boytsov
Daniel Granlund
Dan Johansson
Basel Kikhia
Juwel Rana
S
amuel Idowu

Forskningsingenjör 1:e
Örjan Tjernström

Forskningsingenjör
Gustav Sterbrant

Universitetsadjunkt
Susanne Fahlman

LDB-centrum

Sektionschef
Östen Jonsson

Forskningsingenjör 1:e
Hamid Rofoogaran

Forskningsingenjör
Lena Lindbäck
Göran Lindqvist