Toppbild - kontakta

Kontakta oss på System och interaktion

Reglerteknik

Professor/ ämnesföreträdare
Thomas Gustafsson

Professor/ docent
Wolfgang Birk

Universitetslektor/ docent
Andreas Johansson

Forskarassistent/ biträdande lektor
Georgios Nikolakopoulos

Doktorand
Ulf Andersson
Fredrik Broström
Miguel Castano
Roland Hostettler
Patrick Höhn
Ali Kadhim
Thaker Nayl
Mohammed Obaid Mustafa Mustafa
Saleh Sayyaddelshad


Medicinsk teknik

Gästprofessor
Olof Lindahl

Universitetslektor/ docent
Kerstin Ramser

Post doktor
Yoshinobu Murayama

Forskarassistent/ biträdande lektor
Josef Hallberg

Doktorand
Ahmed Alrifaiy
Morgan Nyberg


Signalbehandling

Professor
Johan Carlson
James Leblanc (tjänstledig)

Gästprofessor
Thomas Gustafsson
Tor Björn Minde

Universitetslektor
Matthew Thurley

Forskare
Rickard Nilsson

Doktorand
Mikael Håkansson
Anders Landström

Frida Nellros

Industridoktorand
Kubilay Ovacikli


ProcessIT Innovations

Verksamhetsledare
Anders Johansson

Projektledare
Pär-Erik Martinsson