Nya professorer invigde storsatsning

Publicerad: 2 oktober 2015

Luleå tekniska universitet investerar över 100 miljoner kronor i sin rymdverksamhet de fem kommande åren. I veckan invigdes satsningen på rymdcampus i Kiruna med hjälp av de nya professorerna Reza Emami och Javier Martín-Torres.

– Min första förväntning är att vi gör den här 100 miljoner kronors satsningen hållbar. Vi måste säkra finansieringen och när år tre har gått så hoppas jag att vi har lyckats med det, till våra viktigaste projekt. Internationella samarbeten är också väldigt viktiga för oss. Målet är att etablera regelbundna samarbeten med internationella forskare genom långsiktiga projekt. Rymdprojekt måste vara internationella på grund av deras komplexitet och kostnad. De här samarbetena ska i sin tur utvecklas till nya forskningscenter, utbildningar och företag, säger Reza Emami, professor i rymdtekniska system.

Rekryteringen av två internationella toppforskare, ett nytt forskningsområde i rymdtekniska system, ett 20-tal nya doktorander i rymdforskarskolan och det EU-finanisierade RIT-projektet har fått rymdcampus i Kiruna att myllra av liv.

- Utbildningsmässigt så är målet att skapa gemensamma forsknings- och utbildningsprogram med de bästa skolorna i USA och Kanada men även i Europa och Asien. Slutligen så är planen att rymdinitativet ska hjälpa regionen och Sverige att växa, och med att växa så menar jag ekonomisk och finansiell tillväxt. Det kan vi göra genom att involvera rymdindustrin i högre grad genom att utveckla nya tjänster och produkter. Anledningen till att jag tog det här jobbet är att jag såg potentialen med att göra Kiruna till en av de ledande rymdstäderna i Europa, säger professor Reza Emami.

Ett första steg , enligt Reza Emami, är att skapa ett laboratorium som har möjligheten av utveckla och producera småskaliga satelliter, så kallade nanosatelliter och att tillsammans med IRF (som skapar instrumenten) bygga en av grunderna för satellituppskjutningar i Kiruna.

Invigningsdagarna samlade ett 50-tal rymdforskare, regionala och nationella rymdaktörer, doktorander och studenter kring inspirationsföreläsningnar, workshops och diskussioner för att samla kraft inför det kommande arbetet.

- För universitetet är utbildning och forskning inom rymdteknik och rymdvetenskap ett strategiskt viktigt område. Vi har nu alla förutsättningar att bli Sveriges rymduniversitet med den här satsningen, säger Jonas Ekman, prefekt för institutionen för system- och rymdteknik.

Med fokus på innovation och industrisamarbete

RIT-projektet som är en del av satsningen fokuserar på industrisamarbeten och affärsutveckling där tolv regionala och nationella medfinansiärer ingår. Rymdbranschen har själv uttryckt ett behov av projektet. Luleå tekniska universitet kommer bland annat att anställa åtta innovationsdoktorander för forskning och utveckling i samarbete med rymdindustrin. På Rymdcampus i Kiruna etableras också en ny centrumbildning, en utvecklingsmiljö för nära samarbete mellan forskning och näringsliv.

–  Projektet RIT ger oss möjligheten att stärka och utveckla samarbetet mellan akademin, rymdbranschen och aktörer som arbetar med innovationsstödjande åtgärder. Det ska med tiden leda till en rad nya utvecklingsprojekt, produkter och tjänster som bidrar till den regionala utvecklingen, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare och affärsutvecklare vid LTU Business AB.

I media

Kontakt

Jonas Ekman

Jonas Ekman, Professor, Prefekt

Telefon: 0920-492828
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Javier Martin-Torres

Javier Martin-Torres, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0980-67545
Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik