George Nikolakopoulos
George Nikolakopoulos, biträdande professor i reglerteknik, är projektkoordinator för Aeroworks. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny arbetskraft med flygande robotar

Publicerad: 27 oktober 2014

Ett luftburet team av samverkande robotar som kan ersätta människor och genomföra infrastrukturella inspektioner och underhåll. Låter det futuristiskt? Det kan bli verklighet om projektet Aeroworks når sina slutliga mål.

– Föreställ er en kraftledning som behöver inspekteras eller repareras. Den kan till exempel vara trasig eller fylld med is, förklarar George Nikolakopoulos, projektkoordinator och biträdande professor i reglerteknik. 

– Elbolaget måste då skicka en helikopter för att utföra inspektion eller underhåll, en uppgift som är såväl dyr som tidskrävande. Istället skulle de kunna använda samverkande flygande robotar för att utföra samma uppgift mer effektivt, till en lägre kostnad och på kortare tid.

Gripklor för samverkan 

Idag är de flesta helikoptrar som används för luftburna inspektioner eller fotografering, fjärrkontrollstyrda av människor. Aeroworks koncept tillför ett helt nytt perspektiv. Obemannade flygfarkoster (UAV:s) kan flyga, samarbeta och utföra specifika uppgifter självständigt utan styrning av mänsklig hand med undantag för själva programmeringen.

– Vi kan programmera dem att arbeta tillsammans. De flygande robotarna kommer ha gripklor och de ska kunna samarbeta, utföra underhåll och interagera med den omgivande miljön, säger George Nikolakopoulos.

– Om något behöver flyttas på en otillgänglig plats, till exempel högt upp i en skorsten, kan robotarna flyga dit och med hjälp av sina gripklor flytta på saken.

Luleå tekniska universitet är koordinator för Aeroworks. Tio europeiska partners deltar i projektet som totalt har fått 5,6 miljoner euro från EU Horizon 2020 inom ramen för Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och robotik. En miljon euro tillfaller Luleå tekniska universitet och projektet kommer pågå i tre år med start den första januari 2015. 

Kontakt

George Nikolakopoulos

Nikolakopoulos, George - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491298

Taggar