Hoppa till innehållet

Programmering i skolan inleder mediavecka

Publicerad: 1 februari 2018

Luleå tekniska universitet inleder årets Norrbotten Media Week med en temadag om lärande, programmering och digitalisering. – Det är en fråga om demokrati, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och en av dagens många föreläsare.

Syftet med dagen är att lyfta fram programmering inom grund- och gymnasieskolan, inte minst med anledning av den reviderade läroplan som träder i kraft till sommaren. I den tydliggörs skolans uppdrag när det gäller att stärka elevernas digitala kompetens. För att inspirera kring hur och varför programmering kan användas i skolan, kommer personer med olika kompetenser att föreläsa under dagen. Men det blir också praktisk tillämpning i form av en session med faktisk programmering.

Demokrati och jämställdhet

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad blir även programmeringskunskaper allt mer värdefulla. I dag styr algoritmer allt från våra sociala medier till våra banktjänster och kunskap om hur det fungerar kan öka din förståelse för omvärlden.

– Programmering är viktigt eftersom så mycket runt oss styrs av algoritmer och datorsystem. Det handlar inte nödvändigtvis om att alla ska kunna programmera, utan om att  alla ska få samma möjlighet att skapa sig en förståelse för programmering. Det är helt enkelt en fråga om demokrati, säger Peter Parnes.

Enligt Peter Parnes är kunskap om programmering dessutom en viktig jämställdhetsfråga. 

– Det finns en obalans i it-branschen, där arbetar betydligt fler män än kvinnor. Kan vi öka intresset bland tjejer för teknik generellt och programmering specifikt, kan vi förhoppningsvis ändra på det, säger Peter Parnes.

Kompetensutveckling för skolorna

Luleå tekniska universitet kommer även framgent att anordna en årlig kompetensutvecklingsdag med fokus på lärande under Norrbotten Media Week (NMW).  Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn tycker att NMW är ett viktigt forum för Luleå tekniska universitet att delta i.

–  Norrbotten Media Week har på bara två-tre år lyckats med att skapa nationell synlighet för regionen inom ett flertal branscher. Med talare som Tarana Burke, Alan Rosenblatt och Jack Werner lockar vi deltagare från hela Sverige. Förhoppningen är att NMW ska utvecklas till en årlig kompetensutvecklingsdag för företag och offentlig sektor. I det sammanhanget är det viktigt att även Luleå tekniska universitet syns. 

Birgitta Bergvall-Kåreborn upplever att regionens skolverksamheter efterfrågar lättillgänglig kompetensutveckling, något som universitetet kan leverera.

–  Tanken är att lansera måndagen som en utbildningsdag för regionens skolor eftersom rektorer och lärare ofta har begränsade ekonomiska möjligheter till kompetensutveckling. I fjol fokuserade vi på hur ny teknik och ny pedagogik kan stärka elevers lärande. I år har vi inriktat oss på programmering eftersom många skolor kämpar med de nya krav som ställs på framför allt matematik- och tekniklärare då digital kompetens och programmering ska tydliggöras i kursplanerna.

Taggar