Hoppa till innehållet
13:00 16 dec
Högskoleingenjör datateknik, Luleå tekniska universitet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Projektredovisning med studenter i datateknik

16 dec. 2021, 13:00 - 16:00
Zoom
Engelska
Publicerad: 18 november 2021

Studenter i datateknik redovisar resultatet av sin projektkurser.

Project descriptions

Edify (D7017E, ICT)

Bygga en "lesson bank" på Edaiders befintliga plattform. Vilket innebär att förse plattformen med ett bibliotek för skapade och modifierade lektioner, delmoment och kurser. Där lektionerna är skapade av lärare och betygsatta med olika typer av rating system för att andra lärare enkelt ska kunna använda sig av dessa i sin egna undervisning utifrån sina behov.  

Implement a lesson bank on the Edaider platform. Which means that we will supply the platform with a library for created and modified lessons, sub lecture plans and lecture plans. Where the lectures are created by teachers and rated by different rating metrics so that other teachers can easily use that in their own lectures based on the need.

https://sites.google.com/student.ltu.se/edify/home


OptiRoute (D7017E, ICT)

Smart Recycling är ett system utvecklat av BnearIT och Electrotech. Det består av sensorer som mäter nivån i återvinningscontainrar samt en mjukvara som samlar in informationen och med hjälp av maskininlärning beräknar när tömning av dessa containrar ska ske. Vårt projekt är att ta fram en ruttoptimeringsmodul för tömning av dessa containrar. Denna modul ska ge ruttoptimering i form av optimerad tid, navigeringshjälp i form av ett visualiseringsverktyg samt Fleet Management för att hjälpa företaget välja rätt verktyg för rätt rutt.

Smart Recycling is a system developed by BnearIT and Electrotech. It consists of sensors that measure the level in recycling containers and a software which collects this information and together with machine learning calculates when the collection of the containers should happen. Our project is to develop a route optimization module for the collection of these containers. This module will give the route optimization regarding optimized time, navigation help in the form of a visualization tool as well as Fleet Management to help the company choose the right tools for the right route.

https://alvarsson.github.io/D7017E-Project/website/project.html

Visualisering 3D-objekt - Neava Systems (D7057E, Interactive Systems) 

Neava Systems utvecklar ett system där en kund som köper fastigheter kan visualisera sitt nya hem i en fotorealistisk 3D-miljö innan det är byggt i verkligheten. Målet i detta projekt är att skapa ett konfigureringsverktyg som ska ge en husförsäljare förmågan att själv konfigurera en interaktiv miljö av ett virtuellt hus som sedan upplevs av en fastighetsköpare. Konfigurering av denna 3D miljö inkluderar vyn av rundvandringen och kamerainställningar.

Neava Systems is developing a system that lets a real-estate buyer to visualize their new home in a photorealistic 3D-environment before it is build. The goal of this project is to create a tool that lets the home sales company to configure an interactive view of the virtual house. The real-estate buyer will then be able to experience the virtual environment. The configuration of the 3D-environment includes how the user can view its environment as well as the camera settings.

https://interaktivad7057e.wordpress.com/