Mikroelektroniklab

Lokal: A-huset, A2523


Beskrivning: Mikroelektroniklabbet används både för att bygga mycket av den elektronik som behövs i olika forskningsprojekt, och för utvärdering av integrerade kretsar som utvecklats som en del av vår forskning inom analoga integrerade kretsar.

I labbet ingår både utrustning speciellt avsed för mätning på integrerade kretsar (bland annat en wire-bonder och en probstation), utrustning för montering av mönsterkort och elektroniska mätinstrument av alla typer.


Utrustning:
  1. Devoltek 5410 wedge/ball wire bonder
  2. LPKF Protoflow soldering oven
  3. Weller WMD-3 Rework station
  4. SÜSS MicroTec probe station
  5. Sikama 8x8 hotplate
  6. Fritsch LM 900 manual smd placer2