Hoppa till innehållet

Fotoakustiklabbet

Lokal: A-huset, A2522

Beskrivning: Aktuella projekt inkluderar fotoakustisk teknik för tomografiska studier. Vi är speciellt intresserade av att integrera sändare och detektor i samma sensor.

Multimodal teknik och funktionaliserade mätresultat

Vi undersöker hur vi kan göra tekniken multimodal, dvs använda både ljus och ljud som informationsbärare för att karaktärisera materialet. Samt möjligheter att funktionalisera mätresultaten, dvs extrahera annan information än bara position ur kombinationen av ljud och ljus.

Monte Carlo simuleringar

En annan gren är avancerade Monte Carlo simuleringar av ljusspridning i fibrösa material. I simuleringarna tar vi hänsyn till ljusspridning både från finmaterial, av storleken ljusvåglängd, och i från fibrer som är mycket större än ljusets våglängd.

I simuleringarna beräknas ljusets intensitet och polarisation. Simuleringarna ligger som grund till undersöka om spritt eller transmitterat ljus kan till exempel användas för att bestämma fiberriktningar i olika pappersmaterial. Andra tillämpningsområden finns.

Fotoakustiklaboratoriet är öppnat 2008 och är sannolikt LTUs minsta laboratorium, bara rymliga 10 kvadratmeter.

Kontakt

Torbjörn Löfqvist, Universitetslektor

Telefon: 0920-491777
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik