Hoppa till innehållet

Forskningsfokus vid LTU Green Fuels

Forskningsfokus

  • Nya råvaror som pyrolysolja, pulverformiga bränslen av olika slag samt förvätskat organiskt avfall.
  • Nya ultrarena dieselmotorer där Volvo testkör en lastbil med den ”gröna” dieseln Bio DME.
  • Innovationer i syntesprocesser (membran, termoforetiska cykloner, reserverade bränsleceller och trycksatt elektrolys).
  • Nya metoder för in situ mätningar.
  • Nya metoder för förbehandling (Solvolys, m m).
  • Upplåta infrastrukturen för externa projekt och vara en nationell infrastruktur för forskning inom gröna drivmedel.