Hoppa till innehållet
Ingvar Landälv, LTU
Ingvar Landälv, Senior projektledare vid Luleå tekniska universitet och tf ordförande i EUs biodrivmedelsplattform.Foto Maria Fält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU i EU:s plattform för biodrivmedel

Publicerad: 17 februari 2014

Forskning om biodrivmedel vid Luleå tekniska universitet (LTU) och universitetets anläggning LTU Green Fuels är unika i Europa och världen. De är också bidragande orsak till att satsningen på biodrivmedel verkar kunna få gehör såväl nationellt som inom EU, bland annat tack vare arbete inom EUs biodrivmedelsplattform som leds av en LTU-anställd person.

- LTU:s bidrag i det här är alltså att uthålligt hålla på och hävda att det vi gör i norra Sverige och det som Volvo har jobbat med och nu tänker kommersialisera i form av fordon som drivs med den gröna ”dieseln” DME hänger ihop och det håller på att bli så stort nu att insatser på den nationella och internationella arenan är väldigt viktiga, säger Ingvar Landälv som leder EU:s biodrivmedelsplattform och är senior projektledare vid Luleå tekniska universitet

Ingvar Landälv är en av personerna bakom företaget Chemrecs utveckling av förgasningsteknik baserad på svartlut från tillverkning av pappersmassa. Han har nästan 15 år i bolaget som teknisk direktör. Förutom att vara t.f. ordförande i EU:s biodrivmedelsplattform är han även en av nyckelpersonerna i satsningen LTU Biosyngas program och LTU Green Fuels anläggning för tillverkning av gröna drivmedel. Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå, där anläggningen finns, är ett medelstort massabruk där ca 300 megawatt svartlut per år produceras som en biprodukt. I Sverige finns ca 20 massabruk med en samlad produktion av ca 5000 megawatt svartlut tillräckligt att producera nära 25 % av Sveriges konsumtion av drivmedel.

- Där sitter man i skogsnäringens massabruk på en mellanråvara i processen som man idag använder som energiråvara i massabruken genom eldning av den i sodapannorna, men som mycket väl skulle kunna avledas och göra det enkla förgasningstricket som vi gör i Piteå och få en riktigt stor grön kemidel i massabruket och där kopplar definitivt Luleå tekniska universitet in med sin forskning och utbildning på området, säger han.

När man gör nya produkter av svartluten ersätts massabrukens energibehov istället på ett mycket energieffektivt sätt av bioenergi (GROT). En nyckelaktivitet i LTU Biosyngas program är att i LTU Green Fuels pilotanläggning pröva samförgasning av svartlut med pyrolysolja. Labbresultat från förra året pekar mot att samförgasning skulle fungera bra och detta skulle i så fall leda till att förgasningskapaciteten skulle kunna åtminstone fördubblas, till 10 000 megawatt.

Taggar