Hoppa till innehållet

Premiär för grönt bränsle till industrin

Publicerad: 8 juni 2015

För första gången i världen har en förnybar produkt, grön förnybar dimetyleter BioDME, kommit till industriell användning via inblandning med gasol. BioDME produceras vid LTU Green Fuels i Piteå som ägs av Luleå tekniska universitet. Blandningen distribueras med hjälp av samarbetspartnern FLOGAS Sverige AB och testas nu hos stora svenska industriföretag.

- Vi ser en stor potential i att använda BioDME i industriella värmeprocesser. Leveranser av en blandning med BioDME och propan är ett första steg mot ett klimatneutralt samhälle och vi är väldigt glada att få delta i detta samarbete, säger Birgitta Marke, platschef vid LTU Green Fuels.

Den första leveransen av BioDME inblandad i propan avsedd för industrin gick förra veckan från företaget FLOGAS till Svevias asfaltverk på Arlanda. Detta är den första leveransen av BioDME för industriell användning men det är bara början för efter sommaren ska blandningen även levereras till SSAB.

Det gröna bränslet BioDME produceras av LTU Green Fuels via förgasning av svartlut som är en biprodukt från massaindustrin. BioDME är även ett utmärkt dieselbränsle som testas av Volvo i en ny generation lastbilar inom ett pågående forskningsprogram vid Luleå tekniska universitet.

Genom inblandning av BioDME i propan (gasol) så blir den användbar i industriella processer utan att man behöver ändra något i processutrustningen. Med 20 % inblandning av BioDME i propan reduceras utsläppen av växthusgaser c:a 20% jämfört med ren propan. Enligt samarbetspartnern FLOGAS är idén att gradvis öka inblandningen av BioDME för att så småningom uppnå 100% reduktion av växthusgasutsläppen. Att få vara först ut och testa uppskattas av den första industriella mottagaren av den nya produkten.

- Vi är mycket nöjda med att få möjlighet att prova detta bränsle till våra asfaltverk, säger Magnus Petterson, entreprenadingenjör vid Svevias asfaltverk på Arlanda.

BioDME har utvecklats med stöd från Energimyndigheten i forskningsprogram där Luleå tekniska universitet deltagit och på senare tid inom LTU Biosyngas program som professor Rikard Gebart är ansvarig för.

- Universitetet har sedan många år ett stort engagemang inom processer för omvandling av biomassa till klimatneutrala och kostnadseffektiva bränslen och kemikalier. Forskningen har nu kommit så långt att vi har påbörjat en validering av processerna i större skala och det är tillfredställande att se att det finns ett stort intresse från industrin att testa de nya alternativen i kommersiell skala, säger han.