Hoppa till innehållet
LTU:s professor Rikard Gebart, Foto Thomas Bergman
En glad professor Rikard Gebart Luleå tekniska universitet, efter att viktiga avtal undertecknats. Foto Thomas Bergman

Universitetet tar över anläggning för gröna bränslen

Publicerad: 6 februari 2013

Luleå tekniska universitets holdingbolag tar över bolaget Chemrec i Piteå och dess anläggning för förgasning av gröna bränslen. På onsdagen undertecknades avtal som innebär att LTU Holding blir ny ägare av bolag och anläggning. LTU Green Fuels blir namnet på det nya bolaget som innebär startskottet för omfattande forskning om gröna bränslen.

Jonas Rudberg, Chemrec, Thomas Nilsson, LTU Holding, Johan Sterte LTU
Fr.v Jonas Rudberg, Chemrec AB, Thomas Nilsson, LTU Holding och Johan Sterte, rektor LTU

- Avtalet är ett viktigt steg i att sätta fart på vår forskning om gröna bränslen och det känns verkligen bra, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.

I och med avtalet förfogar Luleå tekniska universitet över en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen. Den verksamhet som pågår i anläggningen som t ex de tester som görs i samarbete med Volvo där ett antal lastbilar testkörs med den ”gröna” dieseln Bio DME kommer att fortsätta. Forskningen kommer sedan att breddas med nya råvaror och processer för att framställa gröna bränslen.

Det är en nationell anläggning där flera forskningsaktörer kan samsas. Fokus i den stora forskningssatsning som avtalen lägger grunden till är hur man kan ersätta fossil olja med gröna bränslen. Avtalen innebär även att Luleå tekniska universitet går in i ett långsiktigt samarbete med Chemrec och även det välrenommerade danska företaget Haldor Topsö som är världsledande på katalytiska processer. Till det kommer ett konsortium som är på väg att bildas med såväl industriella som offentliga aktörer.

- Där är jätteskönt att ha det här avtalet klart för i och med det kan fokus inriktas på forskningen och att få full fart i projektet, säger Rikard Gebart professor i energivetenskap vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för forskningen i det nya bolaget, LTU Green Fuels.