Toppbild - kontakta

Avdelningschef

Peter Wall

Wall, Peter - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492018
Rum: E894 - Luleå»

Kontakta oss på Matematiska vetenskaper

Burtseva, Evgeniya - Doktorand

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493643

Byström, Johan - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492880
Rum: E883 - Luleå»
Ove Edlund

Edlund, Ove - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491511
Rum: E191 - Luleå»
Stefan Ericsson

Ericsson, Stefan - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493330
Rum: E890 - Luleå»

Fabricius, John - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492594
Rum: E892 - Luleå»
Niklas Grip

Grip, Niklas - Biträdande professor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493009
Rum: E888 - Luleå»
Adam Jonsson

Jonsson, Adam - Universitetslektor

Organisation: Matematisk statistik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491948
Rum: E874 - Luleå»
Juha Koivuniemi

Koivuniemi, Juha - Universitetsadjunkt

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492233
Rum: E881 - Luleå»
Staffan Lundberg

Lundberg, Staffan - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E882 - Luleå»
Jesper Martinsson

Martinsson, Jesper - Biträdande professor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491425
Rum: E872 - Luleå»

Miroshnikova, Elena - Doktorand

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493092

Sabourova, Natalia - Universitetsadjunkt

Organisation: Matematik, Byggkonstruktion och brand, Matematiska vetenskaper, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491058

Sajjad, Muhammad - Stipendiat

Organisation: Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491527
Mykola Shykula

Shykula, Mykola - Universitetslektor

Organisation: Matematisk statistik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493056
Rum: E879 - Luleå»
Mikael Stenlund

Stenlund, Mikael - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492877
Rum: E878 - Luleå»
Thomas Strömberg

Strömberg, Thomas - Biträdande professor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491944
Rum: E885 - Luleå»
Inge Söderkvist

Söderkvist, Inge - Professor, Ämnesansvarig

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492130
Rum: E893 - Luleå»
Peter Wall

Wall, Peter - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492018
Rum: E894 - Luleå»