Avdelningen för material- och solidmekanik

Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning i forskningsämnena Materialmekanik och Hållfasthetslära.

Vårt uppdrag - Att med beräkning, modellering och experiment, möjliggöra tekniska innovationer genom forskning och utbildning.


Forskning - Vi driver på utveckling av vetenskapliga verktyg och fysikaliskt baserade modeller för att förutsäga och förstå mekaniska fenomen. Arbetet riktar sig främst till material modellering, icke-linjär dynamik och brottmekanik. Vi utvecklar multiskal modellering av mekaniska beteendet hos tex. högpresterande solida metaller och granulära icke-metalliska material. Tillämpningarna kommer från industriell produktutveckling och involverar modellering och simulering av tillverkningsprocesser samt analyser av produkters funktion. Vårt huvudsakliga simuleringsverktyg är icke-linjär finita element metoden (FEM), andra numeriska metoder som används är de partikel baserade metoderna SPH och PFEM.


Utbildning - Vi ger eleverna de grundläggande kunskaper som behövs för att förstå, utnyttja och förbättra termomekaniska och dynamiskt beteende hos avancerade tekniska material och system, och att ge kreativa bidrag till den tekniska utvecklingen.

Kontakt

Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef
Avdelningen för material- och solidmekanik.

Forskningsämnet hållfasthetslära

[http://www.ltu.se/research/subjects/Hallfasthetslara]

Forskningsämnet materialmekanik

[http://www.ltu.se/research/subjects/Materialmekanik]

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 20 maj 2011

Uppdaterad: 12 augusti 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017