TVM1

Avdelningen för material- och solidmekanik

Publicerad: 20 maj 2011

Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning i forskningsämnena Materialmekanik och Hållfasthetslära.

Vårt uppdrag - Att med beräkning, modellering och experiment, möjliggöra tekniska innovationer genom forskning och utbildning.


Forskning - Vi driver på utveckling av vetenskapliga verktyg och fysikaliskt baserade modeller för att förutsäga och förstå mekaniska fenomen. Arbetet riktar sig främst till material modellering, icke-linjär dynamik och brottmekanik. Vi utvecklar multiskal modellering av mekaniska beteendet hos tex. högpresterande solida metaller och granulära icke-metalliska material. Tillämpningarna kommer från industriell produktutveckling och involverar modellering och simulering av tillverkningsprocesser samt analyser av produkters funktion. Vårt huvudsakliga simuleringsverktyg är icke-linjär finita element metoden (FEM), andra numeriska metoder som används är de partikel baserade metoderna SPH och PFEM.


Utbildning - Vi ger eleverna de grundläggande kunskaper som behövs för att förstå, utnyttja och förbättra termomekaniska och dynamiskt beteende hos avancerade tekniska material och system, och att ge kreativa bidrag till den tekniska utvecklingen.

Kontakt

Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef
Avdelningen för material- och solidmekanik.